0 سبد خرید
برگشت کالا

برگشت کالا

مدیر ۱۳۹۵/۰۵/۳۰

برگشت کالا

 


قبل از ارسال کالا: در صورت انصراف از دریافت کالا پس از تسویه حساب و قبل از ارسال کالا، کل وجه به حساب بانکی خریدار مسترد خواهد شد. بعد از ارسال کالا: کالای خریداری شده درصورت هرگونه مشکلی در آن و بسته بندی آن از تاریخ تسلیم کالا حق انصراف داشته و به محض استفاده از حق انصراف، فروشگاه اینترنتی اروین بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به شما مسترد خواهد کرد و تنها هزینه ی تحمیلی بر مشتری هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود.